วันที่ 23 กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ "สหกรณ์ฯเพื่อสังคม ระดมปันสุข" ให้แก่.. นักเรียนโรงเรียนวัดเทพธิดาราม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช