สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์วิเชียร มาลากาญจน์ คู่สมรสของอาจารย์สุปรียา มาลากาญจน์ ซึ่งเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดเพชรจริก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชและจะฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.