สหกรณ์ฯขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่บุญพบ หนูทรัพย์ (ยายมิก) (โมราศิลป์,หนูคง) มารดาของคุณวรรณี นนทโชติ สหกรณ์ฯ มอบเงินร่วมบำเพ็ญกุศลศพจำนวนเงิน 1,000 บาท และน้ำดื่มสหกรณ์จำนวน 10 โหล โดยคณะเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 88/9 ม.5 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรมราช และจะฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ณ เมรุวัดคงคาวง (วัดในเขียว)