เรื่อง : กำหนดการลงทะเบียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565


...

รายละเอียด

กำหนดการลงทะเบียนกลุ่มพนักงานราชการ อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สมาชิกสามัญลาออกจากมหาวิทยาลัย 

เอกสารแนบอ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
วันที่ 24 มกราคม 2565