เรื่อง : #ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สหกรณ์ฯมอบเงินช่วยเหลือให้สมาชิกรายละ 1,000 บาท โดยสมาชิกสามารถมาติดต่อขอรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 19-29 มกราคม 2564


...

รายละเอียด

#ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  สหกรณ์ฯมอบเงินช่วยเหลือให้สมาชิกรายละ  1,000  บาท  โดยสมาชิกสามารถมาติดต่อขอรับเงินได้ตั้งแต่วันที่  19-29  มกราคม  2564

เอกสารแนบอ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
วันที่ 20 มกราคม 2564