สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนและติดตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ( CSR ) ณ โรงเรียนวัดเทพธิดาราม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช