สอ.ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ตัวแทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ศึกษาดูงาน สอ.ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563