ขอแสดงความยินดีกับคุณทิฆัมพร เขมวงศ์ เนื่องในพิธีงานมงคลสมรสเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยทางสหกรณ์ฯได้มอบน้ำดื่มจำนวน 10 โหล