ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณพิมนภา ดวงแก้ว (สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ที่สูญเสีย คุณแม่ผึ้ง ดวงแก้ว อายุ ๘๙ ปี