กิจกรรมสมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์ มีของที่ระลึกมากมาย 15 ก.ค. 63 - 17 ส.ค. 63