สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณสมปอง รักษาธรรม คุณอดิศร แก้วพะวงศ์ คุณลัดดา จิตต์ต่างวงศ์ สหกรณ์ฯ เพิ่มเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้สมาชิก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด จำนวนท่านละ 100 บาท ค่ะ