สหกรณ์ฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2565 - 2568 ณ โรงแรมเดอะพีพีบีชรีสอร์ทท่าศาลา ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช