ลำดับ
ภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
วันที่
11
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่บุปผา สุทธิรักษ์ (ถนอมชู) มารดาของอาจารย์เตชิตา สุทธิรักษ์ โดยทางสหกรณ์ได้มอบเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ พวงหรีด และน้ำดื่มจำนวน 10 โหล ซึ่งทางเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดมหิสสราราม (วัดกลาง) ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และจะฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ณ เมรุ วัดมหิสสราราม (วัดกลาง) เวลา 15.00 น.
28 มกราคม 2564
12
ขอบคุณ ดร.โก้ อรรครา ธรรมาธิกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ / สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด เป็นตัวอย่างสมาชิกออมเงินที่ดี เมื่อได้เลื่อนขั้นเงินเดือน มาเพิ่มเงินฝากอุ่นใจวัยเกษียณ ( อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ) ขอบคุณที่ใช้บริการของสหกรณ์ ฯ นะคะ
28 มกราคม 2564
13
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่จำเนียร สืบประพันธ์ มารดาของคุณฐิฌาณ์ โปยารถ โดยทางสหกรณ์ได้มอบเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศพและน้ำดื่มจำนวน 10 โหล ซึ่งทางเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ หมู่บ้านคลองพอ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และจะฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ วัดเขาพนมไตย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
12 มกราคม 2564
14
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่ฉลวย ผลิภัฒ (คูหาพงศ์) มารดาของอาจารย์อุทัย คูหาพงศ์ และทางสหกรณ์มอบเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศพและน้ำดื่มจำนวน 10 โหล ซึ่งทางเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดโภคาจูฑามาตย์ อ.เมือง จ.กระบี่ และจะฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
7 มกราคม 2564
15
28 ธันวาคม 2563
มีกิจกรรมทั้งหมด 84 กิจกรรม : 17 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>